občianska náuka

cena platí pre posledné 2 ks skladom
občianska náuka

Cena: € 10,00
Naša cena: € 8,50(Enigma)

OBSAH

PSYCHOLÓGIA

1.1 Všeobecná psychológia
1.1.1 Úvod do psychológie
1.1.2 Predmet skúmania psychológie
1.1.3 Metódy psychológie
1.1.4 Hlavné oblasti psychológie
1.1.5 Psychika: determinanty vývinu, socializácia
1.1.6 Psychologické procesy, stavy a vlastnosti
1.2 Psychológia osobnosti
1.2.1 Typológie osobnosti

SOCIOLÓGIA

2.1 Sociológia ? veda o spoločnosti
2.2 Spoločnosť ako zložitý systém ľudí, inštitúcií a vzťahov
2.3 Spoločnosť ako sociálny systém so zložito diferencovanou štruktúrou
2.4 Život v pospolitostiach a v súkromí
2.5 Sociologický výskum

EKONÓMIA

3.1 Vývoj ekonómie
3.1.1 Organizácia ekonomiky
3.1.2 Klasifikácia podnikateľských subjektov
3.1.3 Dokonalá a nedokonalá konkurencia
3.1.4 Úloha štátu v súčasnej ekonomike
3.1.5 Svetová ekonomika

ZÁKLADY PRÁVA

4.1 Právo a právna veda
4.1.1 Pramene práva
4.1.2 Štátne právo
4.1.3 Občianske právo
4.1.4 Rodinné právo
4.1.5 Pracovné právo
4.1.6 Trestné právo
4.1.7 Orgány ochrany práva
4.2 Základné práva a slobody v demokratickej spoločnosti

POLITOLÓGIA

5.1 Politológia ako veda
5.2 Právny štát ? základ občianskej demokracie
5.3 Občianska spoločnosť
5.4 Demokracia a princíp jej uplatnenia v právnom štáte
5.5 Volebné právo a volebné systémy
5.6 Politický systém a politický pluralizmus
5.7 Národ a menšiny v politike

FILOZOFIA

6.1 Systémová filozofia
6.1.1 Vznik, podstata, štruktúra filozofie
6.1.2 Filozofia a duchovný život spoločnosti
6.1.3 Štruktúra filozofie
6.1.4Ontológia
6.1.5 Gnozeológia
6.1.6 Etika
6.1.7 Logika
6.1.8 Estetika
6.1.9 Filozofická antropológia
6.1.10 Sociálna filozofia
6.1.11 Filozofia a náboženstvo
6.1.12 Náboženstvo a religionistika
6.2 Dejiny filozofie
6.2.1 Antická filozofia
6.2.2 Stredoveká a renesančná filozofia
6.2.3 Klasická novoveká filozofia
6.2.4 Filozofia 19. storočia
6.2.5 Filozofia 20. storočia
6.2.6 Filozofické myslenie na Slovensku
6.2.7 Krátky filozofický slovník

Literatúra
255 strán,
ISBN 9788081330605
upútavka

Cena: € 8,30
AKCIA € 7,00


upútavka

Cena: € 5,20
AKCIA € 4,40


upútavka

Cena: € 8,00
AKCIA € 6,80


upútavka

Cena: € 13,73
AKCIA € 11,60

Knihy pre šikovné deti.
Telefonická podpora: 0905 88 99 45
© 2010 SmartKids,
Všetky práva vyhradené.