Geografický zošit pre 6. ročník aktualizovaný


Geografický zošit pre 6. ročník aktualizovaný

Cena: € 2,59
Naša cena: € 2,20Nové aktualizované vydanie pracovného zošita je koncipované v súlade s obsahovým zameraním novej školskej reformy. Zaoberá sa regionálnou geografiou Austrálie a Oceánie, Ameriky a Antarktídy. Tieto mapy sú zobrazené aj na obálkach zošita.
Zošit je rozšírený o ďalšie 4 strany, na konečných 36 strán
Pribudli nové témy: Ľudia vo vysokých pohoriach, Podnebie, Vodstvo, Rastlinstvo a živočíšstvo Austrálie
Ďalej pribudli zaujímavé úlohy, nové kľúčové slová a upravené mapky
OBSAH:
ZEM

Zem a jej časti - Vznik pohorí - Podnebie na Zemi - Typy krajín na Zemi - Ľudia vo vysokých pohoriach


AUSTRÁLIA

Poloha a povrch - Podnebie - Vodstvo - Rastlinstvo a živočíšstvo - Obyvateľstvo - Hospodárstvo


OCEÁNIA
POLÁRNE OBLASTI

Arktída a Antarktída

AMERIKA

Spoznávame Ameriku - poloha - Povrch - Podnebie - Vodstvo - Rastlinstvo a živočíšstvo - Obyvateľstvo a sídla - Hospodárstvo - Oblasti a štáty


SEVERNÁ AMERIKA
Kanada - USA


STREDNÁ AMERIKA

Mexiko - Karibská oblasť


JUŽNÁ AMERIKA

Brazília a Guyanská oblasť - Laplatská oblasť - Andská oblasť


Pri kúpe viac ako 20 ks pracovného zošita, získate prístup do Školského klubu kde nájdete k pracovnému zošitu nasledovné bonusy:

TVVP - Geografia 6

Geografické tabuľky

Pracovný zošit - riešenia

Slepé mapy: Antarktída, Arktída, Austrália fyzická, politická, Južná Amerika fyzická, politická, Severná Amerika fyzická, politická

Interaktívny pracovný zošit obsahujúci navyše informácie a fotografie vybraných rekordných javov z edície kníh Rekordy a to:

Antarktída - Najdlhšie pohorie - Ayers skala - Veľká korálová bariéra - Veľké kanadské jazerá - Amazonka - Dolina monumentov - Vodopády Iguazu
upútavka

Cena: € 13,73
AKCIA € 11,60


upútavka

Cena: € 5,20
AKCIA € 4,40


upútavka

Cena: € 8,00
AKCIA € 6,80


upútavka

Cena: € 8,30
AKCIA € 7,00

Knihy pre šikovné deti.
Telefonická podpora: 0905 88 99 45
© 2010 SmartKids,
Všetky práva vyhradené.