Prázdninová matematika 7. roč.

1 ks skladom
Prázdninová matematika  7. roč.

Cena: € 3,68
Naša cena: € 3,13Strán: 63
Hmotnosť: 132 g
Poznámka: formát A4

Prázdninový zošit na precvičovanie učiva matematiky po 6. ročníku ZŠ. Štyri publikácie: 5. ročník, 6.ročník, 7. ročník, 8. ročník. Nenásilné precvičovanie a opakovanie učiva daného ročníka. Je vhodný aj na opakovanie učiva počas školského roka.Témy zodpovedajú učebným osnovám. Farebné, oživené obrázkami, zábavnými úlohami, obsahuje aj výsledky úloh. Publikácia má formát A4 a podobu pracovného listu.

Prijateľná cena.
Vydávame aj slovenčinu.

OBSAH

1. Celé čísla - kladné a záporné. Usporiadanie celých čísel
2. Čísla navzájom opačné absolútna hodnota celého čísla
3. Sšitovanie celých čísel
4. Odčitovanie celých čísel
5. Násobenie a delenie celých čísel
6. Obraz kocky a kvádra
7. Premena jednotiek objemu
8. Objem kocky a kvádra
9. Povrch kocky a kvádra
10. Slovné úlohy na objem a povrch kocky a kvádra
11. Násobok a deliteľ čísel
12. Znaky deliteľnosti
13. Prvočísla a zložené čísla
14. Najmenší spoločný násobok
15. Najväčší spoločný deliteľ
16. Vonkajšie a vnútorné uhly trojuholníka
17. Súčet vnútorných uhlov trojuholníka
18. Rovnoramenný trojuholník
19. Rovnostranný trojuholník
20. Výšky trojuholníka
21. Obvod trojuholníka
22. Obsah trojuholníka
23. Konštrukcia trojuholníka podľa viet sss, sus, usu
24. Zlomok
25. Rovnosť zlomkov, rozširovanie zlomkov, krátenie zlomkov
26. Zápis zlomkov pomocou desatinných čísel
27. Usporiadanie zlomkov podľa veľkosti
28. Dvojica susedných a vrcholových uhlov
29. Dvojica striedavých a súhlasných uhlov
30. Rovnobežník a jeho vlastnosti
31. Kosoštvorec - obvod a obsah
32. Kosodĺžnik - obvod a obsah
33. Lichobežník - obvod a obsah
34. Kombinatorika

Výsledky
upútavka

Cena: € 8,30
AKCIA € 7,00


upútavka

Cena: € 5,20
AKCIA € 4,40


upútavka

Cena: € 13,73
AKCIA € 11,60


upútavka

Cena: € 8,00
AKCIA € 6,80

Knihy pre šikovné deti.
Telefonická podpora: 0905 88 99 45
© 2010 SmartKids,
Všetky práva vyhradené.