button
30 Ks
€ 257,89

matematika

cena platí pre posledné 2 ks skladom
matematika

Cena: € 5,80
AKCIA € 4,93


pridaj do košíka


Teória, riešené a neriešené príklady, výsledky.
Ukážkové testy s výsledkami.


OBSAH:


1 Algebrické výrazy a mnohočleny

2 Číselné obory
2.1 Deliteľnosť prirodzených a celých čísel
2.2 Absolútna hodnota reálneho čísla

3 Rovnice a nerovnice
3.1 Lineárne rovnice a nerovnice s jednou neznámou
3.2 Sústavy lineárnych rovníc a nerovníc
3.3 Kvadratická rovnica a nerovnica
3.4 Rovnice a nerovnice s parametrom
3.5 Exponenciálne rovnice a nerovnice
3.6 Logaritmické rovnice a nerovnice
3.7 Goniometrické rovnice a nerovnice

4 Funkcie
4.1 Funkcia, vlastnosti funkcie
4.2 Konštantná a lineárna funkcia
4.3 Kvadratická funkcia
4.4 Lineárna lomená funkcia
4.5 Mocninová funkcia
4.6 Exponenciálna funkcia
4.7 Logaritmická funkcia
4.8 Goniometrické funkcie
4.9 Vzťahy medzi goniometrickými funkciami

5 Postupnosti a rady
5.1 Postupnosť-definícia, vlastnosti
5.2 Aritmetická postupnosť, geometrická postupnosť
5.3 Nekonečný rad

6 Kombinatorika
6.1 Kombinačné čísla, faktoriály a binomická veta

7 Pravdepodobnosť a štatistika

8 Planimetria
8.1 Trojuholník
8.2 Uhly v kružnici
8.3 Zhodnosť a podobnosť útvarov
8.4 Trigonometrické riešenie trojuholníka
8.5 Zhodné zobrazenia v rovine
8.6 Podobné zobrazenia
8.7 Konštrukčné úlohy

9 Stereometria
9.1 Polohové vlastnosti útvarov
9.2 Metrické vzťahy útvarov v priestore
9.3 Objem a povrch teliies

10 Vektor
10.1 Analytické vyjadrenie priamky a roviny
10.2 Vzájomná poloha priamok a rovín
10.3 Vzdialenosti a odchýlky lineárnych útvarov
10.4 Analytická geometria kvadratických útvarov
10.5 Vzájomná poloha lineárnych a kvadratických útvarov

11 Základy infinitezimálneho počtu
11.1 Limita a spojitosť funkcie
11.2 Derivácia funkcie
11.3 Aplikácie derivácie funkcie
11.4 Neurčitý integrál
11.5 Určitý integrál

12 Komplexné čísla
12.1 Definícia vlastnosti komplexných čísel
12.2 Riešenie rovníc v množine C

13 Výroková logika

14 Finančná matematika

15 Ukážkové testy

16 Prehľad vzorcov


poštovné nad € 30,00 je zdarma


upútavka

Cena: € 6,50
AKCIA € 5,52


upútavka

Cena: € 8,20
AKCIA € 6,90


upútavka

Cena: € 14,00
AKCIA € 11,90


upútavka

Cena: € 15,50
AKCIA € 7,75


upútavka

Cena: € 5,80
AKCIA € 4,93


upútavka

Cena: € 14,80
AKCIA € 7,40

Knihy pre šikovné deti.
Telefonická podpora: 0905 88 99 45
© 2010 SmartKids,
Všetky práva vyhradené.