Chémia

cena platí pre posledný 1 ks na sklade
Chémia

Cena: € 7,00
Naša cena: € 5,95(Enigma)

ISBN: 80-85471-60-4
Strán: 306
Hmotnosť: 305 g
Obsah:
1.Základné pojmy. Látky
2.Chemické zákony. PSP
3.Stavba hmoty. Modely atómov
4.Chemická väzba
5.Roztoky
6.Elektrolyty
7.Chemické reakcie
8.Oxidácia a redukcia
9.Kovy a nekovy. Rad napätia kovov
10.Základy názvoslovia I
SYSTEMATICKÁ ČASŤ - ÚVOD
11.Vodík, voda
12.Kyslík, peroxid vodíka
13.Vzácne plyny
14.Prvky s1. Alkalické kovy
15.Prvky s2. Kovy alkalických zemín
16.Prvky p1. Bór, hliník
17.Prvky p2, IV.A podskupina
18.Prvky p3, V.A podskupina
19.Prvky p4, VI.A podskupina
20.Prvky p5, VII.A podskupina
21.d-prvky, I.B podskupina
22.Kovy II.B podskupiny
23.Chróm
24.Mangán
25.Kovy VIII. skupiny
26.ÚVOD DO ORGANICKEJ CHÉMIE
27.Základy názvoslovia II
28.Alkány, cykloalkány
29.Nenasýtené uhľovodíky
30.Deriváty alifatických uhľovodíkov.
31.Aromatické uhľovodíky a ich deriváty
32.Aldehydy a ketóny
33.Karboxylové kyseliny a ich deriváty
34.Funkčné deriváty karboxylových kyselín
35.Substitučné deriváty karboxylových kyselín
36.Lipidy
37.Sacharidy
38.Bielkoviny
39.Heterocyklické zlúčeniny. Nukleové kyseliny
40.Biokatalyzátory
41.Makromolekulové látky
42.Niektoré typy výpočtov v chémii
upútavka

Cena: € 13,73
AKCIA € 11,60


upútavka

Cena: € 8,00
AKCIA € 6,80


upútavka

Cena: € 5,20
AKCIA € 4,40


upútavka

Cena: € 8,30
AKCIA € 7,00

Knihy pre šikovné deti.
Telefonická podpora: 0905 88 99 45
© 2010 SmartKids,
Všetky práva vyhradené.