Angličtina maturita vyššia úroveň 2xCD DVD + Angli

3 knihy, 2xCD + DVD
Angličtina maturita vyššia úroveň 2xCD DVD + Angli

Cena: € 21,00
AKCIA € 17,40(Enigma)

Séria obsahuje 3 knihy:

1. Angličtina - maturita - vyššia úroveň (B2) + 2CD/DVD

Dve príručky na maturitnú skúšku z anglického jazyka. Jej obsah a náročnosť zodpovedá požiadavkám novej maturity kritériám úrovne B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Odporúčaná Ministerstvom školstva SR.

2. Praktická cvičebnica anglickej gramatiky maturitnej úrovne B2 je súčasťou série cvičebníc angličtiny pre maturantov YES! Pomôže vám efektívne sa pripraviť (nielen) na maturitnú skúšku a zvládnuť jednu z najťažších oblastí učenia sa cudzieho jazyka ? gramatiku.

Nové doplnené vydanie obsahuje:

■ kompletný prehľad anglickej gramatiky v tabuľkách (v slovenčine), s príkladmi a výnimkami,

■ rôzne typy cvičení na precvičenie jednotlivých gramatických javov vo forme dopĺňania, priraďovania, spájania, voľby správnej odpovede, prekladu a porov­návania (navonok) podobných gramatických javov,

■ testy,

■ kľúč správnych odpovedí a vysvetlenie rozdielov medzi jednotlivými gramatickými javmi v precvičovaných úlohách,

■ prehľadnú tabuľku nepravidelných slovies, slovotvorby, falošných priateľov v jazyku (false friends) a gramatických časov.

Nové vydanie cvičebnice gramatiky je obohatené aj o vtipy, hádanky a "pikošky" viažuce sa k vybraným gramatickým javom. Naučte sa anglickú gramatiku s ľahkosťou a humorom!
upútavka

Cena: € 8,30
AKCIA € 7,00


upútavka

Cena: € 8,00
AKCIA € 6,80


upútavka

Cena: € 5,20
AKCIA € 4,40


upútavka

Cena: € 13,73
AKCIA € 11,60

Knihy pre šikovné deti.
Telefonická podpora: 0905 88 99 45
© 2010 SmartKids,
Všetky práva vyhradené.